Úspora pro veřejnou správu podlimitní a nadlimitní - Nejlevnejsi plyn a elektrina

Přejít na obsah

Úspora pro veřejnou správu podlimitní a nadlimitní

Chcete úsporu?
Spolupracujeme s úřady, obcemi a jinými organizacemi.
Veřejné zakázky rozdělujeme na :
>> nad 2 mil.Kč <<
dle zákona č. 137/2006 Sb
>> pod 2 mil.Kč <<
NECHTE SE KONTAKTOVAT
NAŠE PRODUKTY PRO VÁS V RÁMCI PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ ZAKÁZKY

e-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ eCENTRE

e-AUKCE NA SVOZ ODPADU

KOMODITNÍ BURZA PRAHA

CENTRALIZOVANÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

INDIVIDUÁLNÍ ELEKTRONICKÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
e-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ eCENTRE dle zákona č. 137/2006 Sb

 • Potřebuje Vaše obec nebo město zrealizovat veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb.?
 • Nevíte si s ní rady, nebo pro Vás představuje velkou administrativní zátěž?


Využijte e-Výběrové řízení společnosti eCENTRE, a.s.Nabízíme vám:
 • realizaci veřejné zakázky dle platné legislativy s využitím elektronické aukce, která nabízí rovný, transparentní a nediskriminační výběr dodavatele, žádané služby či zboží.
 • individuální přístup,
 • optimalizaci cen soutěžených komodit,
 • úsporu času a peněz.

Soutěžené zboží a služby:
 • Energie - silovou elektřinu a zemní plyn
 • Telekomunikace - pro větší firmy a organizace veřejné správy
 • Svoz, sběr, přepravu veškerého druhu odpadu
 • Opravy a údržba, stavební práce, ostraha, materiál technického zabezpečení
 • Zdravotní materiál
 • Prodej nemovitostí
 • Motorová vozidla, nafta a řada dalších.


Realizace veřejných zakázek dle platné legislativy s využitím elektronické aukce.

JEDNÁ SE O INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, PROVÁDĚNÝ NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ SCHŮZKY


NÁKUP ENERGIÍ NA KOMODITNÍ BURZE PRAHA

"NAKUPUJTE S NÁMI NA KOMODITNÍ BURZE PRAHA"

 • Potřebujete nakoupit energie a řídit se zákonem  č. 137/2006 Sb., §23, o výběru nejvhodnějšího dodavatele.
 • Společnost eCENTRE a.s., se stala členem, dohodcem ( zprostředkovatelem burzovních obchodů ) a garantem energetických komodit na Komoditní burze Praha.Komoditní burza Praha ( KBP )
 • Jedná se o instituci zřízenou podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách.
 • Je na trhu již od r.2002 ( původně zaměřena na obchodování agrárních komodit ) , v r.2012 se stala členem a dohodcem (  zprostřetkovatelem burzovních obchodů ) společnost eCENTRE a.s. a KBP získala státní povolení k obchodování elektrické energie a zemního plynu.
 • Státní dozor vůči burze vykonává Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výhody obchodovat přes KBP
 • Možnost využít jiného postupu oproti klasickým veřejným zakázkám, dle zákona č. 137/2006 Sb.,§ 23.
 • Rychlost realizace obchodních případů , možnost uskutečnit burzovní obchod i s auditem do 70.dnů.
 • Nižší administrativní zátěž pro klienta.
 • Součástí specifikace poptávky může být stanovení maximální ceny.
 • Férové podmínky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
 • Zkušenosti z praxe


AUKCE NA ODPAD

"KOMPLEXNÍ SLUŽBA VÝBĚRU DODAVATELE SVOZU ODPADU"

Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání, odstraňováni komunálního, recyklovaného, biologického i nebezpečného odpadu.

Ušetřete s námi na odpadech i Vy
 • Realizujeme výběrové řízení na zajištění sběru, svozu, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálního odpadu, dle zák. č.137/2006 Sb.
 • Poskytujeme komplexní služby při realizaci otevřeného řízení dle §27 ZVZ, včetně návrhu podmínek zadávací dokumentace, vzorových obchodních podmínek, organizačního zajištění komisí, vypracování návrhu rozhodnutí a dalších kroků, vyjma rozhodováni.
 • Poskytujeme komplexní administrací a hot-line podporu institutu elektronické aukce, včetně jejího vyhodnocení a vypracování návrhu rozhodnutí.

Právní poradenství
 • Sjednocení historické smlouvy a mnoha následných dodatků
 • Optimalizace podmínek dle nových trendů a zkušeností z realizovaných zakázek

Komplexní administrace veřejné zakázky
 • Provedení veškerých činností a úkonů požadovaných ZVZ, mimo úkony rozhodovací
 • Využití e-aukce pro hodnocení nabídek

Stanovení specifikací
 • Požadavky zadavatele na nabídku služeb sběru a odvozu směsného resp. tříděného odpadu dle vyhlášky Č. 381/2001 Sb.
 • katalog odpadů: směsný komunální odpad, sklo, plasty, papír, kompozitní obaly, bioodpad, kovy
 • Vlastnictví odpadových nádob: Vlastní, Pronajaté od dodavatele, Pronajaté od EKOKOMu
 • Svozové dny, četnost, obvykle proběhne konkretizace dne až po dohodě vítěze se zadavatelem

Reference eCENTRE

Podívejte se na referenci společnosti eCENTRE

BLOG
Indikativní ceny plynu pro 2. čtvrtletí 2021
Doporučená cena zemního plynu pro obchodníky v druhém čtvrtletí roku 2021
Vytvořil David Sobotík - 31/3/2021
Indikativní ceny plynu pro 1. čtvrtletí 2021
Doporučená cena zemního plynu pro obchodníky v prvním čtvrtletí roku 2021
Vytvořil David Sobotík - 1/1/2021
Nekalí dodavatelé energií mají stále nové taktiky. Znáte ty nejčastější?
"Nekalé praktiky podomních prodejců"
Vytvořil mesec.cz - 11/7/2017
Sdružení spotřebitelů Licit.cz nově zřídilo post ombudsmana
LICIT nezávislý ombudsman
Vytvořil roklen24.cz - 21/6/2017
Hon za levnější elektřinou
Liberalizace trhu s energiemi
Vytvořil euro.cz - 14/6/2017
Krutá pravda o tom, proč připlácíme za energie
Proč připlácíme za energie
Vytvořil licit.cz - 11/6/2017
Češi dodavatele energií nemění, i když vědí, že by ušetřili.
Úsporu většinou lidi neřeší.
Vytvořil - 26/5/2017
Volal vám dodavatel energií? Možná jste uzavřeli smlouvu
POZOR na uzavření smlouvy po telefonu!
Vytvořil - 18/5/2017
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.
Sobotík David
sobotik@partner-ecentre.cz
+420 777 669 981
Návrat na obsah